"மாவீரர்கள் ஒரு சத்திய இலட்சியத்திற்காக மரணிக்கிறார்கள். அவர்களது சாவு, சாதாரண மரண நிகழ்வு அல்ல. எமது தேச விடுதலையின் ஆன்மீக அறைகூவலாகவே மாவீரர்களது மரணம் திகழ்கிறது." - தமிழீழத் தேசியத்தலைவர் மேதகு வே.பிரபாகரன்

 

மாவீரர் தரவுப்படிவம் 

தமிழீழ மாவீரர் வாரம்
தமிழீழ மாவீரர் வாரம் இன்று ஆரம்பமாகிறது,எங்கள் மண்ணின் விடுதலைக்காய் விதையாகிப் போன இந்த எங்கள் விடுதலை வீரர்கள் கனவுகள் அரியவை, பெரியவை, போற்றத்தக்கவை. சிங்களதேசத்தில் தமிழர்கள் வகைதொகையின்றி அழிக்கப்பட்டனர். உடைமைகள், சொத்துகள் களவாடப்பட்டது. காணாமல் போதல்...


To top

மாவீர் ஞாபகார்ர்தப்பேச்சுப்போட்டி 2014

விண்ணப்பப்படிவம்

பேச்சுப்போட்டி விதிமுறை

5 வயதுப் பிரிவு-அன்னைத் தமிழ்

6 வயதுப் பிரிவு-ஒழுக்கம்

7 வயதுப் பிரிவு- ஒற்றுமையே பலம்

8 வயதுப் பிரிவு-அறம் வெல்லும்

9 வயதுப் பிரிவு-தமிழர் வீரம்

10 வயதுப் பிரிவு-மாவீரர் மகத்துவம்

11வயதுப் பிரிவு-தலைவர் மாமாவுக்கு அகவை அறுபது

13 வயதுப் பிரிவு-மதிக்கப்படவேண்டிய மாவிரர் குடும்பத்தினர்

15 வயதுப் பிரிவு-கருக்கட்டும் கார்த்திகை
17 வயதுப் பிரிவு-தாய்மொழி ஆற்றலின் முக்கியத்துவம்