"மாவீரர்கள் ஒரு சத்திய இலட்சியத்திற்காக மரணிக்கிறார்கள். அவர்களது சாவு, சாதாரண மரண நிகழ்வு அல்ல. எமது தேச விடுதலையின் ஆன்மீக அறைகூவலாகவே மாவீரர்களது மரணம் திகழ்கிறது." - தமிழீழத் தேசியத்தலைவர் மேதகு வே.பிரபாகரன்

 

மாவீரர் ஞாபகார்த்தப்   பேச்சுப்போட்டி    2015 முடிவுகள்

 

 

மாவீரர் ஞாபகார்த்தப்  பேச்சுப்போட்டி 2015  நிலையம் பேர்ண்

மாவீரர் ஞாபகார்த்தப்  பேச்சுப்போட்டி 2015  நிலையம் சூரிச்

மாவீரர் ஞாபகார்த்தப்   பேச்சுப்போட்டி    2015 சுவிஸ் நாடு தழுவிய போட்டி

 

  மாவீரர் தரவுப்படிவம் 


To top