"மாவீரர்கள் ஒரு சத்திய இலட்சியத்திற்காக மரணிக்கிறார்கள். அவர்களது சாவு, சாதாரண மரண நிகழ்வு அல்ல. எமது தேச விடுதலையின் ஆன்மீக அறைகூவலாகவே மாவீரர்களது மரணம் திகழ்கிறது." - தமிழீழத் தேசியத்தலைவர் மேதகு வே.பிரபாகரன்

 

 

தேசிய மாவீரர் ஞாபகார்த்தப் பேச்சுப்போட்டி  2013 முடிவுகள்

வலயம் பேர்ண்

வலயம் சூரிச்

 மாவீரர் ஞாபகார்த்தப் பேச்சுப்போட்டி 2013

 

விபரங்கள்

விண்ணப்பபடிவம் 

    ஆக்கங்கள்

17 வயதுப் பிரிவு

15 வயதுப் பிரிவு

13 வயதுப் பிரிவு

11 வயதுப் பிரிவு

09 வயதுப் பிரிவு

07 வயதுப் பிரிவு

05 வயதுப் பிரிவு

மாவீரர் ஞாபகார்த்தப்

பேச்சுப்போட்டி

நடைபெறும் இடம்