"மாவீரர்கள் ஒரு சத்திய இலட்சியத்திற்காக மரணிக்கிறார்கள். அவர்களது சாவு, சாதாரண மரண நிகழ்வு அல்ல. எமது தேச விடுதலையின் ஆன்மீக அறைகூவலாகவே மாவீரர்களது மரணம் திகழ்கிறது." - தமிழீழத் தேசியத்தலைவர் மேதகு வே.பிரபாகரன்

 

                                    மாவீரர் ஞாபகார்த்தப் பேச்சுப்போட்டி முடிவுகள் 2014

                                       வலயமட்டப்போட்டிகள்

நிலையம் சூரிச்

நிலயம் பிறிபேர்க்

சுவிஸ் நாடுதழுவிய போட்டி நிலையம் சூரிச்

 

 

மாவீரர் தரவுப்படிவம் 


To top

மாவீர் ஞாபகார்ர்தப்பேச்சுப்போட்டி 2014

விண்ணப்பப்படிவம்

பேச்சுப்போட்டி விதிமுறை

5 வயதுப் பிரிவு-அன்னைத் தமிழ்

6 வயதுப் பிரிவு-ஒழுக்கம்

7 வயதுப் பிரிவு- ஒற்றுமையே பலம்

8 வயதுப் பிரிவு-அறம் வெல்லும்

9 வயதுப் பிரிவு-தமிழர் வீரம்

10 வயதுப் பிரிவு-மாவீரர் மகத்துவம்

11வயதுப் பிரிவு-தலைவர் மாமாவுக்கு அகவை அறுபது

13 வயதுப் பிரிவு-மதிக்கப்படவேண்டிய மாவிரர் குடும்பத்தினர்

15 வயதுப் பிரிவு-கருக்கட்டும் கார்த்திகை
17 வயதுப் பிரிவு-தாய்மொழி ஆற்றலின் முக்கியத்துவம்